VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Taal is belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. Daarom biedt Kinderopvang Zonnestraal voor peuters extra aandacht voor taal ontwikkeling.

Op een speelse manier leren kinderen nieuwe woorden en zinnen. Kinderopvang Zonnestraal werkt met Puk & Ko. Het programma is een goede voorbereiding en sluit aan bij het onderwijs op de basisschool.

Door peuters extra ondersteuning te geven in hun ontwikkeling bieden ouders en ik als pedagogisch werker de kinderen al vroeg de mogelijkheid zich zo volledig mogelijk te ontplooien.    

Puk & Ko is een erkend speels totaal programma voor (meertalige) peuters. In dit programma staat het stimuleren van taal, ontluikend rekenen en sociaal communicatieve vaardigheden centraal. In 10 uitgewerkte thema's waarmee gedurende 1 1/2 jaar gerichte begeleiding van kinderen in de groep kan plaatsvinden. Het kijken naar, inspelen op en het laten aansluiten van het taal- en activiteiten aanbod op het ontwikkelingsniveau van ieder individueel kind staat centraal.

Hulpmiddel hierbij is de themakist waarin allerlei attributen zitten die gebruikt kunnen worden om het onderwerp beeldend te maken. Het thema start met het kennismaken van het onderwerp in de vorm van een prentenboek. ook worden een minimaal 5 woorden vastgesteld die gedurende het thema aan bod komen om de woordenschat uit te breiden.

               Erkend speels totaal programma