Stagiaire/Medewerksters

Kinderopvang Zonnestraal is aangesloten bij het erkende leerbedrijf Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Leerlingen die de opleiding PW2 of een relevante MBO-opleiding volgen kunnen worden ingezet op de opvang en worden begeleid door de pedagogisch werker van Kinderopvang Zonnestraal. Het gaat hier om BOL- en snuffelstages. Er is niet meer dan één stagiaire tegelijk op de opvang werkzaam.

Daarnaast werkt Kinderopvang Zonnestraal met twee vaste pedagogisch medewerksters. De pedagogisch medewerksters zijn gediplomeerd en hebben een verklaring omtrent goed gedrag.

 

 

Stagiaireplaats aangeboden 

Ben je op zoek naar een leerzame stageplaats bij een kleinschalige kinderopvang dan is er plaats met ingang van het schooljaar 2018/2019.

De stageplaats is geschikt voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 1 en 2  beide van het BOL traject. 

Ben je gemotiveerd of wil je meer informatie neem dan contact met ons op.