Doelstelling

De doelstelling van Kinderopvang Zonnestraal is voor de kinderen van 0 tot en met 4 jaar het opvangen, verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling.

Belangrijk is geborgenheid, huiselijke sfeer, kleinschaligheid, duidelijke regels en pedagogisch onderbouwt.

Een goed contact met de ouders/verzorgers is daarbij van groot belang.