Dagindeling

Er wordt gewerkt met een vast dagritme. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Zo wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken en gespeeld. Voor baby's geven de ouders zelf de gewenste voeding- en slaaptijden aan.

Voor de jongere kinderen zijn er vaste rusttijden. Tenzij ouders anders aangeven. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten.

Een dag Zonnestraal ziet er zo uit:

 
7:30 - 8:30 uur:   Brengen van de kinderen en overdracht tussen ouder en leidster.
9:00 uur:             Drinken en een tussendoortje eten 
11:30 uur:           Aan tafel om te gaan eten.     
12:30 uur:           Tijd voor een middag slaapje. Voor de oudere kinderen wordt er 
                          een rust momentje ingebouwd.
14:30 uur:           Kinderen uit school halen
15:30 uur:           Drinken en fruit eten
17:00 uur:           Opruimen en klaar maken om naar huis te gaan. Overdracht tussen 
                          leidster en ouders.
18:00 uur:           Afsluiten van de kinderopvang