Welkom

Zonnestraal is een professionele, kleinschalige kinderopvang die is gesitueerd in een gezellig woonhuis in de nieuwbouwwijk Oostergast. Het streven is om de huiselijke sfeer zo optimaal mogelijk te evenaren.
 
Bij kinderopvang Zonnestraal zijn maximaal 8 kinderen per dag aanwezig. De leeftijden variëren van 0 t/m 4 jaar.
 
Als extra biedt Kinderopvang Zonnestraal het VVE programma Puk & Ko. VVE staat voor Voor en Vroeg-schoolse Educatie. Het VVE programma is een voortraject op de activiteiten van de basis school. De nadruk van het VVE ligt op de taalvaardigheden luisteren, spreken en het vergroten van de woordenschat. Wel staat bij het VVE `kind mogen zijn' voorop.
 
Kinderopvang Zonnestraal is aangesloten bij het SBB. Dit wil zeggen dat Kinderopvang Zonnestraal ook een erkend leerbedrijf is. Het is dan ook mogelijk dat er een stagiaire aanwezig is. Stagiaires zijn altijd in het bezit van een  geldig VOG.
 
Bij Kinderopvang Zonnestraal hanteren wij een vaste dagritme. Dit geeft duidelijkheid en regelmaat. Voorspelbaarheid geeft een veilig en rustig gevoel aan kinderen. Zeker jonge kinderen hebben hier behoefte aan. Bij baby's wordt er zo veel mogelijk aangesloten bij het ritme van wat zij thuis gewend zijn.